You are currently viewing Online Hukuk Danışmanlığı İhtiyacı Neden Artıyor ?

Online Hukuk Danışmanlığı İhtiyacı Neden Artıyor ?

Online Hukuk Danışmanlığı ve Online Avukat

Online Hukuk Danışmanlığı hizmeti sağlayan kurumsal bir online hukuk ofisinin desteğine ihtiyaç mı duyuyor musunuz?

Uzman hukukçularımızla gerçekleştirilen sesli ve görüntülü Online Hukuk Danışmanlığı hizmetiyle, aynı ortamda yüzyüze gerçekleştirilen danışmanlık arasında bir fark bulunmamaktadır.

Özellikle son bir kaç senede teknoloji alanında kaydedilen büyük gelişmeler, bilgi ve iletişim dünyamızı radikal bir şekilde dönüştürmüştür. Artık avucumuzun içinde tuttuğumuz telefonlarımız sadece “alo” dediğimiz basit cihazlar olmaktan çıkmış, adeta vazgeçilmez bir organımız haline gelmiştir.

Artık her an çevrimiçi (online) olmak herkes için çok sıradan, olağan ve bir o kadar da vazgeçilmez bir durum halindedir. Ülkemizdeki fiber internet altyapısı yanında mobil iletişim altyapısının da 4.5G seviyelerinde olması, artık neredeyse isteyen herkesin HD kalitesinde broadcast yayın yapabilmesine olanak tanımaktadır.

hukuk danışmanlığı avukat

Online Hukuk Danışmanlığının Faydaları

Teknolojik gelişmelerde yaşanan büyük değişim ve dönüşüme rağmen bazı alanlarda geleneksel iletişim yöntemlerinden vazgeçmek istenilmemektedir. El sıkışmak ve göz temasında bulunmanın gücü ve etkisi elbette yadsınamaz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, pandemi olarak ilan edildiği tarihten bugüne tüm insanlığın birinci ve ortak gündemi haline gelmiştir. Bu pandemi ile mücadelenin topyekün tüm insanlığın ortak mücadelesi olduğu ve ancak birlikte ve uyum içerisinde, kurallara uygun hareket edildiğinde en az zararla atlatabileceğimiz ve sevdiklerimizi koruyabileceğimiz bir gerçektir.

Sosyal yaşamımız ve iş hayatımız belirli bir miktar yavaşlamış ve kontrollü bir şekilde yürütülüyor olsa da temel haklardan olan Avukat Edinme ve Avukata Danışma Hakkı, taşıdığı önem sebebiyle, geçtiğimiz bu zor zamanlarda dahi her an erişilebilir olmalıdır. Çünkü, kişilerin haklarını bilmesi ve bu haklarını zamanında kullanması her zmaan olduğu gibi bu dönemde de hayati öneme sahiptir. Zira, birçok hak, zamanında aksiyon almamak yüzünden, ya zamanaşımına uğrayıp bu yönde bir def’ i ile karşılaşmakta ya da hak düşürücü süre nedeniyle öne sürülmesi hukuken olanaksız hale gelmektedir.

Kanun gereği, kişiler hak ve borçlarını yerine getirirken, iyiniyetle hareket etmek, dürüst davranmak ve her adımlarında buna uygun hareket etmek zorunluluğu ile yüklenmişlerdir. Bu da ancak profesyonel ve erişilebilir bir hukuki danışmanlık hizmeti ile mümkündür.

Büromuzdan Online Hukuk Danışmanlığı hizmeti alan herkes, karşı karşıya kaldığı veya kalabileceği muhtemel idari ve hukuki süreçler hakkında bilgilendirilmekte ve hangi haklara sahip olduğu, bununla birlikte neleri talep edebileceği de detaylı bir şekilde kişinin anlayacağı dil ve üslupla anlatılmaktadır. Bu sayede, ileride ortaya çıkma ihtimali olan hukuki hak kayıplarının, zararların önüne geçilerek, hukuki bilinç kazanılmış olacaktır.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü

Avukatın sır saklama yükümlülüğü, Avukatlık Kanunu m. 36 ile getirilmiş oldukça hassas ve önemli bir kurumdur. Avukat-Müvekkil ilişkisinin yüksek güven temelinde gerçekleşen bir ilişki olması nedeniyle, Avukatların meslekleri nedeniyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Avukat, İş sahibinin muvaffakati olsa dahi mahkemelerde tanıklıktan çekinme hakkına sahiptir. Bu durum yasalarımız tarafından hüküm altına alınmıştır. Böylelikle, kanunlarımız tarafından, avukat-müvekkil ilişkisinin herşeyden önce koşulsuz bir güven ilişkisi olduğu ilkesi kabul edilmiştir.

online hukuk danışmanlığı avukat

Hangi Uygulamaları Kullanıyoruz?

Büromuz kıdemli avukatları tarafından sunulan profesyonel Online Hukuk Danışmanlığı hizmetimiz sayesinde, hayatın hızı ve değişen ihtiyaçları karşısında, evinizin veya ofisinizin konforundan ayrılmadan, ihtiyacınız olan hukuki yardımı alabileceğiniz kurumsal online bir hukuk ofisi hayata geçirilmiştir.

Sesli ve görüntülü online görüşmelerimizi, tüm dünyada kabul görmüş yaygın olarak kullanılan skype veya zoom uygulamaları ile gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalar ev hanımlarından fortune 500′ deki firmalara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. İkili veya çoklu görüşmeler için standart olarak kabul edilen uygulamalar istenilen ses ve görüntü verimini fazlasıyla sağlamaktadır.

Online Hukuki Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişi, bizleri büromuz iletişim numaralarından doğrudan arayabilir. Ayrıca dilerse bu sayfanın altındaki doldurabilir ya da info@ilmehukuk.com mail adresine sormak istediği konuyu özetleyen bir mail de yollayabilir.

Tarafımıza ulaşan danışmanlık talepleri hakkında en kısa sürede,  görüşme yer (uygulama) ve zamanı konusunda  dönüş yapılacaktır.

Online Hukuk Danışmanlığı Ücreti

Her sene TBB tarafından Resmi Gazete‘ de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı asgari ücret miktarlarının altında ya da ücretsiz dava veya iş alması yasak olup disiplin cezası gerektiren bir durumdur.

Bu nedenle, Online Hukuk Danışmanlığı hizmeti almak isteyen kimseler yöneltecekleri soruların mahiyetine göre verilecek cevaplar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince danışmanlık ücretine tabi tutulacaktır.

Avukat Mesut İLME

Bu sitedeki tüm makale ve yazılar Avukat Mesut İLME’ ye ait olup sitedeki yazı ve içerikler mülkiyet tescili bakımından e-imzalı zaman damgası ile kayıt altına alınmıştır. Yazılı izin alınmaksızın kısmen ya da tamamen kopyalanması veya başka bir yerde yayınlanması durumunda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.