TAHKİM

hızlı ve hesaplı çözüm

Neden tahkim?

Uyuşmazlıkların uzman kişilerce en etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenmesi amacıyla milletlerarası standartlarda hizmet sunan Tahkim Merkezlerinde davaların, devlet mahkemelerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla sonuçlandırılması mümkündür.

Şirketler Neden Tahkim Yolunu Tercih etmeli

Tahkim yargılamasının en önemli avantajlarından birisi devlet yargılamasına nazaran çok daha hızlı ve tarafsız şekilde uyuşmazlıkların çözülmesidir. Hakemler, alanlarında oldukça tecrübeli ve saygı duyulan uzman kişiler olduklarından, taraflar sorunlarını çok daha iyi anlatabiliyorlar. Tahkim kararlarına yüksek bir güven duyulmaktadır. Bunun yanında Tahkim yargılamasında gizlilik çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet mahkemelerinin aksine, Tahkim yargılamasına üçüncü şahıslar girememekte ve müdahil olamamaktadırlar. Her iki tarafın da rızası olmadan kararlar yayınlanmıyor. Böylece taraflar ticari sırlarını rahatlıkla koruyabiliyorlar.

Türk Milli Tahkim Hukukuna ilişkin düzenlemeler HMK' da yer almaktadır. HMK' da düzenlenen tahkim MTK' nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklara uygulanan ihtiyari ve milli bir tahkimdir.

Bizi arayın

Milli veya milletlerarası tahkim süreçlerinizde uzman hukukçularımızla yanınızdayız.